Ga naar hoofdinhoud
circleiconhm

Herdenkingsmonument

Een blijvende herinnering aan onze vrijheid in Langezwaag

Uilke Cloo

Klik op de foto, om deze te vergroten.

Levensverhaal Uilke Cloo Langezwaag

Uilke Cloo is geboren op 9 juli 1916 als zoon van Jan Jacob Uilke Cloo geboren op 5 april 1884 en overleden op 1 december 1956 en Matha Zandburg geboren 11 oktober 1889, overleden 4 februari 1955,  op het adres Langezwaag 80. Dit kleine boerderijtje was toentertijd alleen bereikbaar via een voetpad door de landerijen naar de verharde weg, de Hegedyk, of over het water met een schouw of praam. Midden in de 20e eeuw is er een weg aangelegd en kreeg het geboortehuis van Uilke Cloo als adres De Plasse 19 te Langezwaag . De beide ouders van Uilke liggen begraven op het kerkhof in Emmeloord.

Het gezin telde ook nog een dochter Riemke, zus van Uilke.  Het gezin Cloo verhuisde van Langezwaag naar Bakkeveen en Joure en uiteindelijk Emmeloord. Het kwam toen regelmatig voor dat, wanneer men een andere werkgever kreeg, men ook moest verhuizen en dat gebeurde meestal op 12 mei. Om praktische redenen wilde men graag dicht bij het werk wonen.

Uilke Cloo is op 1 september 1936 in dienst gekomen als dienstplichtig soldaat bij de Koninklijke Marine als ‘Stoker der derde klasse -zeemillicien ‘. Op 22 juni 1938 is Uilke op vrijwillige basis, beroepsmilitair geworden bij de zeedienst als marinier der Derde klasse in Rotterdam. Aan boord van Hr. Ms. Willem de Zaan is Uilke op 12 mei, na de capitulatie van Nederland, uitgeweken naar Engeland. Vandaaruit is Uilke  op 13 november 1940 vertrokken per schip naar  Oost-Indië. Toen Uilke in 1942 opgeklommen was tot de rang van Marinier der Eerste klasse, werd hij geplaatst op het marineschip de Hr. Ms. Java. In de Slag om de Javazee werd De Java samen met een ander Nederlands marineschip Hr. Ms. De Ruyter, door Japanse torpedo’s tot zinken gebracht op 27 februari 1942. Van alle opvarenden zijn er drie, waaronder Uilke, gered uit zee door de Japanners, nadat zij enkele dagen zich op wrakhout in leven wisten te houden. Als krijgsgevangene heeft Uilke van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 in een Jappenkamp gezeten. Pas in mei 1946, kwam de reeds in Nederland doodgewaande Uilke Cloo, weer thuis in Joure.

Na zijn terugkeer in Nederland is Uilke getrouwd met Elisabeth Verstegen uit Tilburg. Dit huwelijk heeft weinig instemming kunnen krijgen van de familie in Friesland daar Elisabeth katholiek was en Uilke protestant. Op 1 februari 1947 is de marinier Uilke Cloo wederom per boot, de Hr.Ms. Johan de Witt,  naar Indonesië (voorheen Nederlands-Indië ) vertrokken om deel te nemen aan de “ Politionele Acties “. Zijn vrouw Elisabeth is Uilke eind 1947 nagereisd naar Indonesië . Op 15 maart 1948 is geboren Ben als onwettige zoon van de Javaanse Dania en Sergeant-majoor (tijdelijk) Uilke Cloo.  Het vaderschap van Uilke heeft maar kort geduurd. Tijdens een vuurgevecht en een “ verraderlijke mijn ” , is Uilke Cloo gesneuveld op 10 januari 1949. Het graf van Uilke Cloo is te vinden  op het ereveld Kembang Kuning in Soerabaja (Vak C. nr. 231).

Nadien is de weduwe Elisabeth Cloo-Verstegen met haar onwettig kind Ben naar Nederland terug gereisd. Nog weer later heeft Ben de achternaam gekregen van zijn vader Uilke Cloo en is hij opgegroeid bij zijn stiefmoeder Elisabeth. In 1995 heeft Ben Cloo via het televisieprogramma  Spoorloos tevergeefs getracht zijn biologische moeder Dania op te sporen in Indonesië.

Back To Top