Ga naar hoofdinhoud
circleiconhm

Herdenkingsmonument

Een blijvende herinnering aan onze vrijheid in Langezwaag

Herdenkingsmonument

Deze website is gewijd aan de zeven dorpsgenoten die genoemd worden op het in 2020 opgericht Herinneringsmonument Langezwaag.

Aanleiding
Een gepensioneerde dorpsgenoot las op de pagina van de oorlogsgravenstichting over een in de tweede wereldoorlog omgekomen dorpsgenoot. Gaandeweg ontdekte hij dat er meerdere mannen uit het dorp zijn geweest die hetzelfde lot hebben moeten ondergaan. Dit was de aanleiding om in ons kleine dorp een herinneringsmonument op te richten.

Project
Middels een werkgroep van vier mensen waarin de kerk, de school en Plaatselijk Belang Langezwaag vertegenwoordigd waren, kwam men tot een ontwerp en locatie: een gedenkplaat tegen de gevel van de voormalige consistorie van de protestantse kerk.

Doel
De werkgroep wil de nabestaanden, maar vooral onze dorpsjeugd en toekomstige generaties, iets tastbaar bieden en laten zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. In ‘19/’20 herdachten we 75 jaar bevrijding.

Wij bedanken de volgende sponsoren:

Rabobank

Stichting Friesland 1940-1945

Gemeente Opsterland

Protestantse gemeente Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân

Dorpsbudget Langezwaag

Werkgroep Herinneringsmonument Langezwaag:

Hielke de Vries, initiatiefnemer

Geeske Bakker, obs de Wjukslach

Leo Veldman, Protestantse Kerk

Fulco Hoekstra, Plaatselijk Belang Langezwaag

Back To Top