Ga naar hoofdinhoud

Plaatselijk Belang

Langezwaag

Dorpsbudget

Wat doet Plaatselijk Belang Langezwaag?

Als sinds 1902 is Plaatselijk Belang Langezwaag de belangenbehartiger van het dorp. Plaatselijk Belang doet dit als Vereniging voor haar leden. Gelukkig zijn de meeste inwoners van Langezwaag daarom ook lid.

Belangenbehartiger voor leden

Plaatselijk Belang is aanspreekpunt voor individuele leden, groepen leden of verenigingen in het dorp. De bestuursleden van Plaatselijk Belang kunnen hiervoor rechtstreeks worden benaderd of via de bijeenkomsten die Plaatselijk Belang organiseert.

Voor de meningsvorming van de leden informeert Plaatselijk Belang de leden over ontwikkelingen die van belang zijn voor het dorp. Dit gebeurt via de website www.langezwaag.com, via het Klaverbledtsje en via informatiebijeenkomsten. Daarnaast publiceert Plaatselijk Belang met enige regelmaat het informatieblad Langezwaag.

Plaatselijk Belang gaat er overigens vanuit dat dorpsgenoten eerst zelf actie ondernemen. Levert dat te weinig of niets op dan kan Plaatselijk Belang, worden ingeschakeld.

Belangenbehartiger naar Gemeente en andere instanties

Als belangenbehartiger is Plaatselijk belang aanspreekpunt voor verschillende instanties. De belangrijkste daarvan is de Gemeente Opsterland. Ieder jaar overlegt Plaatselijk Belang minimaal twee maal per jaar met de Gemeente. Dit gaat over beleid en over onderhoudswerkzaamheden.

Andere instanties waar Plaatselijk belang contact mee heeft zijn bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie Elkien en de busmaatschappij.  Regelmatig is er ook contact met de dorpsagent.

Belangenbehartiger voor nieuwe initiatieven

Plaatselijk Belang neemt als belangenbehartiger ook initiatieven om nieuwe zaken te ontwikkelen die de leefbaarheid in ons dorp ten goede komen. Deze taak zal altijd uitgevoerd worden, samen met de betrokken bewoners. Daarom zal bij nieuwe zaken eerst onderzoek gedaan worden naar het draagvlak in het dorp.

Contactgegevens

Omdat de samenstelling van het bestuur jaarlijks verandert, treft u op www.langezwaag.com de actuele samenstelling van het bestuur aan. Plaatselijk Belang Langezwaag heeft een eigen emailadres, pb@langezwaag.com. Het postadres is Secretariaat Plaatselijk Belang, ’t Hou 13, Langezwaag.

Lid worden ?

U kunt lid worden door een berichtje te sturen naar het secretariaat of te mailen naar ons emailadres. De contributie bedraagt slechts € 5,00 per gezin per jaar

Back To Top