skip to Main Content
circleiconPB

Plaatselijk Belang

Langezwaag

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van Plaatselijk Belang verandert jaarlijks. De huidige bezetting is als volgt:

Voorzitter
  • Thijs Oud
Secretaris
  • Suzanne Dekker-de Heer
Penningmeester
  • Chantal Nicola
Lid
  • Fulco Hoekstra
Lid
  • Alie Cnossen
Lid
  • Henk Klok

Vergaderdata:

Algemene Ledenvergadering 25 maart 2020.

Heeft u iets te melden en/of wilt u dat wij iets bespreken, geef dit dan aan ons door via pb@langezwaag.com.

Back To Top