skip to Main Content
circleiconPB

Plaatselijk Belang

Langezwaag

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van Plaatselijk Belang verandert jaarlijks. De huidige bezetting is als volgt:

Voorzitter
  • Henk Klok
Secretaris
  • Renee Jetten
Penningmeester
  • Gerda Tuinstra
Lid
  • Fulco Hoekstra
Lid
  • Alie Cnossen
Lid
  • Thijs Oud

Vergaderdata:

2018: 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december.

2019: 23 januari, 27 februari, 13 maart, 17 april, 22 mei en 19 juni.

Algemene Ledenvergadering 3 april 2019.

Heeft u iets te melden en/of wilt u dat wij iets bespreken, geef dit dan aan ons door via pb@langezwaag.com.

Back To Top