Ga naar hoofdinhoud

Aanleg en vervanging nutsvoorzieningen

Vanaf 1 mei 2023 zal Baas B.V. in opdracht van nutsbedrijven Vitens en Liander werkzaamheden uitvoeren aan het water-, stroom- en gasnet in Langezwaag. Dit in verband met de aanleg van de nieuwbouwlocatie.

Tijdens de werkzaamheden is een deel van het trottoir en de weg niet beschikbaar. In het kaartje is te zien om welke wegen het gaat.

De werkzaamheden, die naar schatting ongeveer 3 maanden gaan duren, bestaan uit het op de nieuwbouwlocatie aanleggen en elders het vervangen van drinkwaterleidingen, stroomkabels en gasleidingen. De werkzaamheden starten op de nieuwbouwlocatie. Tijdens het overzetten van oude naar nieuwe leidingen/kabels kan het voorkomen dat er tijdelijk geen water, stroom of gas is. Hierover worden de betrokken bewoners schriftelijk geïnformeerd.

Baas B.V. vraagt ieders begrip voor de eventuele overlast die deze werkzaamheden met zich meebrengen.

Back To Top