skip to Main Content
circleiconPB

Plaatselijk Belang

Langezwaag

Nieuws

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op

Woensdag 14 maart 2018 

LOCATIE: Dorpshuis ’t Paradyske te Langezwaag, Paradys 8.

AANVANG:  20.00 uur

Agenda: 

 1. Opening en huishoudelijke mededelingen
 2. Mededelingen vanuit het dorpshuis
 3. Mededelingen van de Floralia
 4. Mededelingen van ’t Klaverbledtsje
 5. Notulen ledenvergadering 22 maart 2017 ( zie Plaatselijk Belang op langezwaag.com)
 6. Jaarverslag 2017 ( zie Plaatselijk Belang op langezwaag.com)
 7. Financieel verslag
  Benoeming kascommissie: Evert vd Werf
  Mattie Homsma / aftredend
  Verantwoording dorpsbudgetten
 8. Werving en contributie
  – nieuwe bestuursleden gezocht.
  Niels Grendel is verhuisd en Gerda Tuinstra is de nieuwe penningmeester.
 9. Projecten:
  Vitens
  b.  Kruising ’t Hou, Boenders en Lytse Wyngaerden
  c.  4G Vodafone antennemast
  d.  Zonnepanelen
 10. Bestemmingsplan Langezwaag Kom
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 13. Informeel gedeelte
Back To Top