skip to Main Content
circleiconPB

Plaatselijk Belang

Langezwaag

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van Plaatselijk Belang verandert jaarlijks. De huidige bezetting is als volgt:

Voorzitter
  • Henk Klok
Secretaris
  • Renee Jetten
Penningmeester
  • Gerda Tuinstra
Lid
  • Fulco Hoekstra
Lid
  • Alie Cnossen
Lid
  • Thijs Oud

Vergaderdata:

2017: 20 september, 18 oktober, 22 november en 20 december.

2018: 24 januari, 21 februari, 14 maart, 18 april, 24 mei en 20 juni.

Algemene Ledenvergadering 14 maart 2018.

Heeft u iets te melden en/of wilt u dat wij iets bespreken, geef dit dan aan ons door via pb@langezwaag.com.

Back To Top